TARIFES

MATRÍCULA (- En promoció: aquest mes gratis!!!! -) 100 €
ACCÉS AL GIMNAS  DURANT UN DÍA 10 €
ACCÉS AL GIMNAS  DURANT UN MES PUNTUAL 60 €
CUOTA PER UNA ACTIVITAT
FITNESS 56 €
KRAV MAGA 50 €
BOXA 46 €
MUAY – KICK BOXING 56 €
JIUJITSU  52 €
CUOTA PER DOS ACTIVITATS
DOS ACTIVITATS DE LES ANTERIORS (menys jiujitsu) 66 €
JIUJITSU +  QUALSEVOL ALTRE ACTIVITAT 76 €
CUOTA PER TRES ACTIVITATS
TRES ACTIVITATS DE LES ANTERIORS (menys jiujitsu) 76 €
JIUJITSU + DOS ACTIVITATS 80 €
JIUJITSU + TRES ACTIVITATS 85 €
PAGAMENT AVANÇAT EN QUALSEVOL ACTIVITAT
6 MESOS un mes d’estalvi
UN ANY 3 mesos d’estalvi
TOVALLOLES
1 1 €
ABONAMENT MENSUAL 10 €
ABONAMENT ANUAL 90 €
LLOGUER D’ARMARIET PETIT
ABONAMENT MENSUAL 10 €
ABONAMENT ANUAL 90 €